Functionarissen

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging wordt door het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze persoon kunnen (steunende)leden terecht met mogelijke zaken, die aanleiding zijn om hem/haar te consulteren.
Alle zaken en onderwerpen die door (steunende)leden worden aangedragen zullen vertrouwelijk worden behandeld.
De vertrouwenspersoon is momenteel: Lars Brok Hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@dekruiskamp81.nl

Public Relations

Peter Meesters vervult momenteel deze functie. Hij is te bereiken via Publicrelations@dekruiskamp81.nl

Wedstrijdsecretaris

Erwin Dentz vervult momenteel deze functie. Hij is te bereiken via wedstrijdsecretariaat@dekruiskamp81.nl