Commissies

Commissie van onderzoek

De commissie van onderzoek houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de financiële gang van zaken van de vereniging. Eens per jaar komt deze commissie bijeen en controleert de boekhouding. Tijdens iedere algemene ledenvergadering doet de commissie verslag van haar bevindingen. Regelmatig verandert de commissie van samenstelling en de leden worden tijdens dezelfde algemene ledenvergadering her- dan wel gekozen voor het komende jaar. Momenteel vormen de volgende leden de commissie van onderzoek: Fred v.d. Heuvel en Louk Gerritsen.

Technische commissie

De technische commissie houdt zich bezig met alle zaken omtrent de competitie in de breedste zin van het woord. Zo zorgen zij voor de teamindeling, de begeleiding / coaching van de jeugd, maar ook het werven van trainer(s) is onderdeel van hun takenpakket.
De technische commissie bestaat uit: Christian van Erp en Hans Toonen. Ze zijn te bereiken via e-mail: technischecommissie@dekruiskamp81.nl

Barcommissie

De barcommissie houdt zich bezig met alle zaken omtrent barbeheer en bestellingen.
De barcommissie bestaat uit: Harry Kortwijk, Patrick Kortwijk Tom vd Oetelaar en Robert Vervenne en is te bereiken via e-mail: barcommissie@dekruiskamp81.nl